[Svenska]  [Español] Sofia, February 2010 gypsy girl gypsy girl with breasts, clitoris and a trembling belly you know that it’s not real you are not you are not who they think you are you were invited to the party by mistake you shouldn’t exist but life explodes without asking questions and you have no other … Continue reading

[Español]   [English] Sofia, februari 2010 gypsy girl du zigenarflicka med bröst och klitoris och skälvningar i magen du vet att det inte är på riktigt att du inte är den dom tror att du är att du blev inbjuden till festen av misstag du borde inte finnas men livet detonerar utan att fråga och … Continue reading