Nordisk mångspråkig poesiuppläsning

Folk och Kultur, Eskilstuna, torsdagen den 7 februari kl 12.10 Programpunkt: Litteraturens framtid i ett flerspråkigt Norden/Nordiska Ministerrådet 11.30-13.30
Ett samarrangemang mellan NolitchX och Nordiska Ministerrådet

Bild: Martina Miño